Všeobecné podmínky

 1. Aplikace Chytrý výpis je on-line webová aplikace, která slouží Klientům k efektivnější správě jejich bankovních výpisů. Dále jen "Aplikace".

 2. Klient je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje do Aplikace. Dále jen "Klient".

 3. Registrace do Aplikace je dobrovolná a Klient ji může kdykoliv zrušit. Zrušení probíhá v administraci Aplikace, přičemž zrušení znamená kompletní vymazání veškerých dat Klienta.

 4. Poskytovatel Aplikace je společnost F01 s.r.o., místem podnikání Mírové náměstí 6/6, 748 01 Hlučín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku pod IČ 07744897. Dále jen "Poskytovatel".

 5. Pro naplnění smyslu Aplikace Klient propojuje svou banku nebo své banky do systému Aplikace. Pohyby na bankovních účtech Klienta jsou tak přenášeny do Aplikace, která Klientovi pomáhá udržovat přehled o jednotlivých pohybech. Klient vysloveně souhlasí se zpracováním svých bankovních pohybů Poskytovatelem, a to pouze za účelem naplnění smyslu Aplikace.

 6. Poskytovatel se zavazuje, že veškerá data poskytnutá Klientem jsou považována za soukromá a jsou určena pouze pro další zpracování výhradně samotným Klientem. Aplikace je pouze nástroj pro zobrazení těchto dat. Poskytovatel data nikterak neagreguje nebo neposkytuje dalším osobám.

 7. Poskytovatel se zavazuje, že data poskytnutá Klientem bude chránit, před jakýmkoliv zneužitím cizí osobou v maximální možné míře (ochrana před hackery, bezpečné pracovní postupy, odpovědnost zaměstnanců).

 8. Klient může do svého účtu Aplikace přizvat další uživatele. Každý pozvaný uživatel využívá vlastní přístupové údaje. Přizvaní uživatelé mohou mít nižší práva na zobrazení a správu dat než Klient. Za akce vyvolané přizvaným uživatelem zodpovídá samotný Klient (tj. zakladatel účtu).

 9. Klient se zavazuje, že přístupové údaje do Aplikace bude chránit před jakýmkoliv zneužitím cizí osobou. Poskytovatel neručí za zneužití přístupu v případě úniku přístupových údajů ze strany Klienta.

 10. Aplikace je poskytnuta zdarma ve zkušební verzi. Klient je srozuměn, že Aplikace bude v budoucnu zpoplatněna.

 11. Aplikace je technický nástroj, který je navíc závislý na externích dodavatelích (bankách), a jako každý nástroj může obsahovat chyby. Poskytovatel neručí za případnou chybovost v zobrazení položek. Zároveň se však zavazuje chyby co nejdříve odstranit.

 12. Aplikace je pomůckou při kontrole bankovních pohybů. Nelze ji považovat za průkazný bankovní výpis pro případ řešení sporů. V takových případech je Klient srozuměn s tím, že použije originální výpisy svých bankovních účtů.

 13. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 2. 2021.